خدمات آزمایشگاه ثمره

انجام آزمایش انگل شناسی
(جواب دهی به صورت فوری در سریعترین زمان)

آزمایش بارداری (انجام آزمایش بتا): جواب دهی به صورت فوری

آزمایش خون شناسی (هماتولوژی) و بررسی لازم خونی: جواب دهی در اسرع وقت

کلیه تستهای بیوشیمی شامل تستهای مربوط به قند، چربی خون، آنزیمهای کبدی و آنزیمهای کلیه: با استفاده از مجهزترین دستگاههای روز دنیا در اسرع وقت

انجام کلیه تستهای هورمونی (هورمون شناسی) با مجهزترین دستگاه روز دنیا دستگاه وایداس

انجام انواع تستهای بارداری: انجام تست غربالگری مرحله اول، انجام تست غربالگری مرحله دوم

انجام آزمایشهای تومور مارکرها

انجام آزمایشات سرولوژی

انجام آزمایشهای میکروب شناسی

انجام تست پاپ اسمیر (مایع و لام)

جهت رفاه حال مراجعین عزیز

ارسال جواب آزمایش از طریق پیک، واتساپ و آنلاین توسط وب سایت امکان پذیر است.

جوابدهی آنلاین