پیشنهادات و انتقادات

پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم

در راستای افزایش توانمندی سازمانی در مقابل خواست های مراجعه‌کنندگان و همکاران گرامی از طریق ارج نهادن به توانایی های انسانی و استفاده صحیح از تجربه، اندیشه و عقاید آنها، از مخاطبین و همچنین همکاران محترم درخواست می‌گردد تا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود ما را در انجام امور جاری و تحقق خلاقانه وظایف سازمانی یاری رسانند.

    جوابدهی آنلاین